Over MVI

MVI-algemeen

Op deze pagina vindt u een beknopte uitleg en links naar andere pagina’s over MVI, ondersteuning van de MVI-criteriatool en MVI-criteriatools uit andere landen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van deze inkoop op milieu en sociale aspecten. Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over MVI en de beschikbare ondersteuning over:

MVI-criteria

De landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn beschikbaar via deze MVI-criteriatool. Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over MVI-criteria en toelichting over:

MVI-criteria internationaal

Naast de Nederlandse MVI-criteriatool zijn er in Europa verschillende vergelijkbare tools beschikbaar. Mocht u  op de MVI-criteriatool bepaalde productgroepen missen, kijk dan vooral eens in de andere tool. Wellicht staat daar informatie/ inspiratie voor uw eigen aanbesteding. Op de volgende websites is informatie te vinden over MVI in andere landen: