Contact

  1. PIANOo vervult de helpdesk functie voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en vervult tevens de helpdeskfunctie voor inhoudelijke vragen over de MVI-criteria. Mocht u contact willen opnemen, dan kunt u gebruikmaken van de algemene contactgegevens van PIANOo of via de “Geef feedback” knop op de homepagina van deze website.

  2. Tijdens de jaarlijkse actualisatieperiode is bij elk criterium een “Geef feedback” knop te vinden. Deze feedback gaat rechtstreeks naar de partijen die de actualisatie voor de beide ministeries en Rijkswaterstaat uitvoeren en zij zullen deze feedback verwerken.

  3. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisatie van de MVI-criteria en van deze website.

  4. Deze website en de MVI-criteria worden beheerd onder de verantwoordelijkheid van twee ministeries:

    • het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
    • het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.