Disclaimer

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van 2 ministeries: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de uitvoering van de actualisatie van de inhoud van de MVI-criteria en deze website. 

PIANOo vervult de helpdesk functie over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en vervult tevens de helpdeskfunctie voor inhoudelijke vragen over de MVI-criteria. 

Wij besteden veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze webtool. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze webtool verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze webtool kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De ministeries, Rijkswaterstaat en PIANOo kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie in deze webtool. Wij kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website en/ of de webtool. Informatie die essentieel is voor de gebruiker, dient dus te allen tijde door de gebruiker zelf gecontroleerd te worden bij de uitvoerende of verantwoordelijke instantie. 

Fouten of onvolledige informatie

Komt u informatie tegen die niet duidelijk, niet juist of verouderd is? Of mist u specifieke informatie? Laat het ons weten via ‘Geef feedback’ (zie de knop rechtsboven op de homepagina).