Over MVI-criteria

Op deze pagina vindt u een beknopte uitleg over MVI, hoe de MVI-criteria helpen ambities concreet te maken en hoe de webtool werkt.

Regulier onderhoud

U kunt van 14 februari tot 21 maart 2023 weer feedback geven op de MVI-criteria. Bij regulier onderhoud gaat het om het toetsen op onjuistheden en kleine aanpassingen. Regulier onderhoud is niet bedoeld om aanvullende criteria op te nemen, u kunt hiervoor suggesties doorgeven om dit op te nemen in de grootschalige wijzigingen later dit jaar.. Correcties, opmerkingen, argumenten en vragen ontvangen wij graag van u. Dit onderhoud biedt u de mogelijkheid om correcties aan te brengen zodat uw inkoop/aanbesteding 2023 beter/correcter verloopt. Voor het geven van uw opmerkingen kunt u gebruikmaken van de feedbackknop onder ieder criterium op deze website.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen met Impact

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de producten, diensten of werken ook let op de effecten van deze inkoop op milieu en sociale aspecten. Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over MVI en de beschikbare ondersteuning over:

MVI-criteria

De landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn beschikbaar via deze MVI-criteriatool. Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over MVI-criteria en toelichting over:

De MVI-criteriatool

Met behulp van de MVI-criteriatool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor uw inkoopdocument. U kunt zowel geschiktheidseisen, selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit drie ambitieniveaus en ziet u tevens wat de relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunt u uw selectie downloaden. Deze teksten kunt u na controle en eventuele aanvulling overnemen in uw aanbestedingsdocument.

De tool en de hierin opgenomen criteria zijn een hulpmiddel voor overheden die MVI-beleid en ambities concreet willen maken. De tool maakt het werk makkelijker. U dient echter zelf criteria te kiezen en te bepalen of criteria bijvoorbeeld nader gespecificeerd moeten worden, welke verificatie nodig is en welke weging te hanteren bij gunningscriteria. Het zomaar overnemen van alle criteria is niet de bedoeling, dit kan in de praktijk leiden tot onnodige of disproportionele toepassing en dus ook het uitblijven van het gewenste effect. Op www.pianoo.nl vindt u meer informatie over het op een juiste wijze toepassen van MVI binnen het inkoopproces en de productgroepen.

Ambitieniveaus

U kunt kiezen voor criteria op drie verschillende ambitieniveaus:

 1. basis
 2. significant
 3. ambitieus

De inkooporganisatie maakt zelf de keuze op welk niveau zij wil inkopen. Het is hierbij ook goed mogelijk om een combinatie te maken van verschillende niveaus. Bij elk criterium is met 1 (basis), 2 (significant) of 3 (ambitieus) groene blaadjes aangegeven wat het ambitieniveau is.

Op de website van PIANOo vindt u meer informatie over het bepalen van ambitie.

Thema’s

Bij ieder criterium wordt aangegeven op welk(e) thema(‘s) het criterium een gunstige invloed heeft. De thema’s zijn:

 • Energie en Klimaat (Energie)
 • Materialen en Grondstoffen (Materialen)
 • Bodem en Water (Bodem)
 • Ecologie en biodiversiteit (Ecologie)
 • Gezondheid, welzijn en leefomgeving (Gezondheid)
 • Sociale ketenaspecten (Sociaal)
 • Dierenwelzijn (Dierenwelzijn)
 • Circulaire economie (Circulair)
 • Biobased economie (Biobased)

Directe links

Als u een bepaald criterium wilt delen met anderen, dan kunt u gebruikmaken van de knop ‘Directe Link’. Daarmee wordt op een nieuwe webpagina een aparte URL gegenereerd die u kunt delen.

Print

De print die u kunt downloaden sluit af met een tabel met het unieke nummer van elk criterium. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen referentie en/of kunnen ingevuld worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem.

Meer weten?

Meer weten over het op een juiste manier toepassen van MVI? Kijk dan op de MVI pagina op de website van PIANOo.

Toegankelijkheid

MVIcriteria.nl streeft ernaar om deze website toegankelijk te maken, zodat iedereen de site kan bekijken en gebruiken. MVIcriteria.nl voldoet gedeeltelijk. De status voor toegankelijkheid is daarmee: B.

Status toegankelijkheid

Ervaart u deze website als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geeft dit dan door via de feedbackknop van deze website.