Hoe deze tool werkt

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u uw inkoop benut voor het realiseren van meer duurzaamheid en het voorkomen van negatieve effecten op milieu- en sociale aspecten. Met behulp van deze tool verzamelt u snel de meest recente MVI-criteria voor uw inkoopdocument. U kunt zowel selectiecriteria, eisen, gunningscriteria als contractbepalingen selecteren. Daarbij kunt u kiezen uit drie ambitieniveau’s en ziet u tevens wat de relevante duurzaamheidsthema’s zijn waarop het criterium betrekking heeft. Vervolgens kunt u uw selectie downloaden. De gedownloade teksten kunt u overnemen in uw aanbestedingsdocumenten.

Tool maakt het werk makkelijker

De tool is een hulpmiddel en maakt het werk makkelijker. U dient echter zelf te bepalen of criteria bijvoorbeeld nader gespecificeerd moeten worden, welke verificatie nodig is en welke weging te hanteren bij gunningscriteria. De print die u kunt downloaden sluit af met een tabel met het unieke nummer van elk criterium. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen referentie en/of kunnen ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem.

Ambitieniveaus

U kunt kiezen voor criteria op drie verschillende ambitieniveaus:

 1. basis
 2. significant
 3. ambitieus.

De inkooporganisatie maakt zelf de keuze op welk niveau zij wil inkopen. Het is hierbij ook goed mogelijk om een combinatie te maken van verschillende niveaus. Bij elk criterium is met 1 (basis), 2 (significant) of 3 (ambitieus) groene blaadjes aangegeven wat het ambitieniveau is.

Toelichting ambitieniveaus

Met niveau 1 'basis' kunt u snel en eenvoudig een maatschappelijk verantwoord inkooptraject doorlopen, door het stellen van eisen. Deze eisen sluiten niet-duurzame producten, diensten en werken uit en dragen bij aan een brede duurzame basis in de markt.

Op niveau 2 'significant' worden scherpere eisen geformuleerd en kunt u de markt via prestatiebelonende gunningscriteria uitdagen tot hogere duurzaamheidsprestaties. Het traject is uitgebreider omdat een beoordeling van de verschillende inschrijvers moet plaatsvinden op de gunningscriteria. U dient zelf te bepalen en te beschrijven hoe de gunningscriteria worden beoordeeld. Gunningscriteria zijn te herkennen aan de afkorting ‘GC’.

Niveau 3 'ambitieus' gaat nog verder in ambitie dan niveau 2. Van inkopers en opdrachtgevers wordt meer betrokkenheid vereist bij het aanbestedingstraject en de contractuitvoeringsperiode dan bij niveau 2. De voorgestelde criteria zijn minder “kant en klaar” en vragen om afweging, toeschrijving naar de eigen situatie, en dergelijke. Er wordt gebruik gemaakt van meer ‘experimentele’ criteria, zoals functionele criteria en criteria die streven naar het toevoegen van waarde (in plaats van alleen het verminderen van negatieve impact).

Op niveau 3 worden niet alleen tekstvoorstellen gedaan voor criteria, ook worden hier suggesties gegeven. Met deze suggesties krijgen inkopende organisaties handvatten aangereikt om zelf verdere invulling te geven aan de ambities. Suggesties zijn te herkennen aan de afkorting ‘SUG’.

Thema’s

Bij ieder criterium wordt aangegeven op welk(e) thema(‘s) het criterium een gunstige invloed heeft. De thema’s zijn:

 • Energie en Klimaat (Energie)
 • Materialen en Grondstoffen (Materialen)
 • Bodem en Water (Bodem)
 • Ecologie en biodiversiteit (Ecologie)
 • Gezondheid, welzijn en leefomgeving (Welzijn)
 • Sociale ketenaspecten (Sociaal)
 • Dierenwelzijn (Dierenwelzijn)
 • Circulaire economie (Circulair)
 • Biobased economie (Biobased)

Directe links

Als u een bepaald criterium wilt delen met anderen, dan kunt u gebruikmaken van de knop ‘Directe Link’. Daarmee wordt op een nieuwe webpagina een aparte URL gegenereerd die u kunt delen.

Meer weten?

Meer weten over het op een juiste manier toepassen van MVI? Kijk dan op de MVI pagina op de website van PIANOo.